Veselák | Toman architekti

Zaostřeno

Rozhovor pro podcast Od západu nefouká

„Největší odměnou je, když se k nám klienti vrací,“ říkají Jaromír Veselák a Jan Toman, architekti s přesahem do občanské sféry

Přístupné z:

https://ozn.plzne.cz/2023/10/04/veselak_toman_1/

Cena poroty - Stavba roku plzeňského kraje 2022

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za obnovu unikátního interiéru a záchranu odkazu předních architektů počátku 20. století Adolfa Loose a jeho žáka Heinricha Kulky. Náročná obnova dispozice i jednotlivých prvků interiéru dala vyniknout originálnímu prostorovému uspořádání místností i Loosovu záměru materiálově i hmotově jedinečného pojetí mobiliáře. Na celkové kladné působení
stavby má samozřejmě vliv rovněž citlivá obnova fasády, okenních a dveřních otvorů
či souvisejícího pozemku. Výrazným počinem  je zpřístupnění objektu veřejnosti, vytvoření  návštěvnického centra a kavárny 

Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní a chvályhodnou obnovu kulturní památky, zachování  historického odkazu architektů
Loose a Kulky a zpřístupnění objektu široké veřejnosti.

Banery / výstava: Od západu nefouká 2020